Carlos Giménez

portfoli docent

Carlos Giménez Esteban

somia, planifica, fes
adopta, adapta, crea i comparteix
tornar a l'inici

articles

El currículum del nou batxillerat: una oportunitat per a la bioètica

Giménez, C., Terribas, N. (2022)

CBCAT 38:15-18.
[ISSN:2014-8038]

Resum

Text de l'article

Com treballar la bioètica a l’ESO a partir de l’estudi de casos

Giménez, C. (2019)

CBCAT 32:14-19.
[ISSN:2014-8038]

Resum

Text de l'article

Generating 3D Printable Models of Organic Compounds Using SMILES™

Giménez, C. (2018)
Hands-on Science. Advancing Science. Improving Education. Costa MF, Dorrío BV, Fernández-Novell JM (Eds.); Hands-on Science Network, 2018:207-210
[ISBN: 978-84-8158-779-1]

Resum

Text de l'article

Mejora la gestión de tu aula de matemáticas con los grupos de GeoGebra

Martínez, M. Giménez, C. (2017)
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 2017:504-512
[ISBN 978-84-945722-3-4]

Resum

Text de l'article

GeoGebra: ¿un juguete para el profesor o una herramienta para el alumno?

Giménez, C. (2016)
Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas 71:26-32
[ISSN: 1133-9853]

Resum

Text de l'article

Concurs de resolució gràfica de Sangakus amb el GeoGebra

Giménez, C. (2015)
Noubiaix 36:100-108
[ISSN:1133-4282]

Resum

Text de l'article

project name

SMILES™ i Jmol: els estàndards per a la representació de molècules orgàniques a Internet

Lucas, A. Giménez, C. (2014)
Actes de les Segones Jornades sobre l'Ensenyament de la Química a Catalunya 48-59.
[ISBN: 978-84-942067-5-7]

Resum

Text de l'article

project name

Les bases de dades moleculars, un recurs per a l'ensenyament de la biologia al batxillerat

Giménez, C. (2013)
CBCAT 21:4-7.
[ISSN:2014-8038]

Resum

Text de l'article

project name

El model TPACK aplicat a l'ensenyament de la biologia a secundària.

Giménez, C. (2012)
CBCAT 19:8-13.
[ISSN:2014-8038]

Resum

Text de l'article

project name

Visualización de modelos moleculares con SMILES ™ ChemSketch© Y Jmol.

Lucas, A. Giménez, C. (2011)
Actas IV Jornadas sobre la Enseñanza de la Química 473-482.
[ISBN: 978-84-92808-67-0]

Resum

Text de l'article

project name

Calaix de sastre: I Olimpíada de Biologia de Catalunya.

Pérez, R. Giménez, C. (2011)
Omnis Cellula 26:42-43.
[ISSN:1696-8107]

Resum

Text de l'article

project name

Codificació de molècules orgàniques amb SMILES™ i representació tridimensional amb Jmol: un exemple de pràctica reflexiva.

Lucas, A. Giménez, C. (2010)
EduQ 7:15-22.
[ISSN:2013-1755]

Resum

Text de l'article