Carlos Giménez

portfoli docent

Carlos Giménez Esteban

somia, planifica, fes
adopta, adapta, crea i comparteix
tornar a l'inici

entorn personal d'aprenentatge (PLE)

cursos

Els divendres de biologia i geologia al CESIRE 2018-19
CESIRE-CDEC
Barcelona, octubre 2018 - maig 2019 [en realització]

EscapeRoom Educativo
ScolarTIC
Telemàtic, setembre - octubre 2018

Els divendres de biologia i geologia al CESIRE 2017-18
CESIRE-CDEC
Barcelona, octubre 2017 - maig 2018

La medicina regenerativa i l'enginyeria de teixits
IBEC
Barcelona, novembre 2017

Curs de Suport Vital Bàsic - Ciutadans
Consell Català de Ressuscitació
Barcelona, novembre 2017

Treball per projectes (ESO)
Col·legi Sant Gabriel
Viladecans, octubre - novembre 2017


Georeferenciació i imatge aèria
Xtec
Telemàtic, gener - maig 2017

Els divendres de biologia i geologia al CESIRE 2016-17
CESIRE-CDEC
Barcelona, octubre 2016 - maig 2017

Treball per projectes en àmbits STEM (Ciències)
CESIRE-CDEC
Barcelona, febrer - abril 2017

Com apropar la recerca en càncer a l’aula
XploreHealth
Barcelona, octubre 2016 - gener 2017

Formació en nanociència i nano tecnologia. Programa NanoEduca (3a edició)
UB
Barcelona, setembre - novembre 2016


Com fomentar la creativitat a l'aula
FECC
Viladecans, gener - abril 2016

Els divendres de biologia i geologia al CESIRE 2015-16
CESIRE-CDEC
Barcelona, octubre 2015 - maig 2016

Ciències per a qüestionar i canviar el món. Pensar, comprendre, decidir.
CESIRE-CDEC
Barcelona, octubre - novembre 2015

Flipped Classroom
ScolarTic
Telemàtic, setembre - novembre 2015


Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica. Grup de treball (GCTM)
CESIRE
Barcelona, octubre 2014 - juny 2015

Xplore Health: Apropant la revolució biotecnològica a l'aula
XploreHealth, IrsiCaixa
Barcelona, gener - març 2015

Biomedicina en el segle XXI
FCRI, Amgen, Schoolnet
Barcelona, octubre de 2014


Física i matemàtiques dels sistemes vius
Universitat d'Estiu de Ciència i Tecnologia de Castelldefels UPC
Castelldefels, juliol 2014

Intel·ligències múltiples
Col·legi Sant Gabriel
Viladecans, novembre 2013 - abril 2014

Los secretos del GeoGebra: métodos avanzados
CIEM - FESPM - IGC
Castro Urdiales, 22-24 de novembre de 2013

Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM). Aprofundiment i transferència
Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària i de l'Educació Secundària
Barcelona, novembre 2013 - maig 2014

Investiguem el nostre entorn gràcies a les últimes tècniques de biologia molecular i genètica: Barcode Project Catalunya
CRG
Barcelona, octubre - novembre 2013


Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM)
Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària i de l'Educació Secundària
Barcelona, octubre 2012 - maig 2013

Les noves BIO, del laboratori a l'aula
CRG
Barcelona, gener - abril 2013

Ciencias Naturales, Biología y Geología con Biosfera
Intef
Telemàtic, octubre - desembre 2012

Reconstruint el nostre passat evolutiu
IBE-CSIC-UPF Fundació Catalunya Caixa
Barcelona, octubre 2012


Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació (ECBI)
ICE UB - CDEC
Barcelona, març - abril 2012

Dinamització i tutorització de la formació telemàtica
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, octubre 2011 - gener 2012

Immunologia, per a professorat de secundària i batxillerat
ICE UB
Barcelona, octubre - novembre 2011


Aplicacions 2.0 en la formació telemàtica
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, maig - juliol 2011

El cervell i les seves patologies
CSIC - IibB
Barcelona, març - abril 2011

Aplicacions TAC per a l'aprenentatge basat en problemes: L'entorn de programació Scratch
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, octubre 2010 - abril 2011


Ciència i tècnica a través de la història
CESIRE
Barcelona, març 2010


Aprendizaje basado en Problemas y Proyectos
ESPIRAL
Telemàtic, abril 2009

Curs avançat de GeoGebra
Seminari Internacional Intergeo / GeoGebra - CIEM Castro Urdiales
Castro Urdiales, març 2009

Estratègies per al treball de la resolució de problemes matematitzables a secundària (adaptat a la metodologia de la pràctica reflexiva)
ICE UPC
Barcelona, maig 2009


De la pràctica reflexiva al portafolis digital
ESPIRAL
Telemàtic, juliol 2008

Mapes mentals i mapes conceptuals
ESPIRAL
Telemàtic, febrer 2008

Conferència-Taller: TIC a la classe de Matemàtiques
CREAMAT
Barcelona, gener 2008


Introducció a l'aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL)
ICE UAB
Barcelona, juliol 2007

La plataforma. Aprenentatge i coneixements per aplicar les TIC a l'entorn escolar
Pedagogia Interactiva
Viladecans, juny 2007

La utilització de les analogies en les classes de ciències
Seminari de Formació per a l'Ensenyament de les Ciències (SfeC)
Barcelona, maig 2007

Entorns virtuals d'aprenentatge: moodle
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, març 2007


Creació i gestió d'entorns web dinàmics (PHP)
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, abril 2006

Seqüenciació d'ADN
Societat Catalana de Biologia
Barcelona, febrer 2006


Fem video amb l'ordinador
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, abril 2005

Matinal pràctica de biologia molecular i cel·lular
UIC -Societat Catalana de Biologia
Sant Cugat del Vallès, febrer 2005

Jornada Tècnica de Flash
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Barcelona, setembre 2004


Flash: programació amb ActionScript
Subdirecció General Tecnologies de la Informació
Telemàtic, abril 2004


PHP: disseny de llocs web gestionats amb bases de dades
Unitat de Formació de Formadors UPC
Telemàtic, juliol 2003

Fonaments d'estadística amb Minitab i Excel
Subdirecció general tecnologies de la informació
Telemàtic, abril 2003


Internet. Javascript i els entorns hipertextuals d'aprenentatge
Unitat de Formació de Formadors UPC
Telemàtic, juliol 2002

Ajuts informàtics a la classe de matemàtiques
Unitat de Formació de Formadors UPC
Telemàtic, juny 2002

Disseny de pàgines web amb Flash
Centre de Produccions Audiovisuals UPC
Barcelona, març 2002


Pàgines web amb Flash
Rosa Sensat
Barcelona, juliol 2001

Un viatge des de Groenlàndia a Terra del Foc
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, març 2001


Curs d'introducció a la meteorologia
Museu de Gavà
Gavà, juny 2000

Creació de pàgines web amb HTML i Javascript
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, maig 2000


El crèdit de recerca de matemàtiques
ICE UB
Barcelona, abril 1999


El treball de recerca al nou batxillerat
ICE UAB
Barcelona, març 1998

El nou batxillerat: organització i currículum
ICE UAB
Barcelona, febrer 1998


Introducció a la investigació científica
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, juliol 1997

Matemàtiques a l'ESO i al batxillerat
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, juliol 1997


Formació bàsica batxillerat LOGSE
Secretariat d'Escoles Cristianes
Barcelona, juliol 1996

Curs d'aprofundiment en Wordperfect
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, novembre 1995


Formació bàsica en la reforma educativa (ESO)
Secretariat d'Escoles Cristianes
Barcelona, juliol 1994


Representació de molècules amb Winchem
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, abril 1993


Taller de diapositives
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, juliol 1992

La química de la casa
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, abril 1992

Programació d'unitats didàctiques
Col·legi de Llicenciats
Barcelona, novembre 1991


Llenguatges de programació
ICE UPC
Barcelona, febrer 1989


Curs pràctic de microbiologia d'aigües
Laboratori Garrigó
Barcelona, abril 1988

Curs d'adequació pedagògica (CAP)
ICE UPC
Barcelona, maig 1988


Seminari d'Etologia
Departament de Zoologia, Facultat de Biologia UB
Barcelona, desembre 1985