2n Curs

 1. Les capes fluides de la Terra
  1. Atmosfera: processos
  2. Atmosfera: recursos, impactes i riscs
  3. Hidrosfera: processos
  4. Hidrosfera: recursos, impactes i riscs
 2. Riscos, recursos i impactes de la geosfera
  1. Mapa mental risc sísmic  
  2. Mapa mental risc volcànic  
 3. Geosfera externa: recursos, impactes i riscs
  1. Mapa mental risc geosfera externa  
 4. Pedosfera
  1. Mapa mental el sòl