1r Curs

 1. El sistema Terra i el medi ambient
  1. La Terra com a Sistema
  2. Recursos, impactes, riscs i gestió
  3. Teledetecció i representació de la Terra
 2. La Geosfera
  1. La Terra. Estructura interna i mètodes d’estudi
  2. Materials terrestres: minerals i roques
  3. Tectònica de plaques
  4. Processos interns
  5. Processos externs
 3. El temps en Geologia
  1. Mètodes de datació
  2. Mapa mental mètodes de datació  
  3. La història de la Terra