2n Curs

  GUIA NAVIGENE
  Sabem el què mengem?
 1. L'intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn
  1. Els organismes com a sistemes oberts
  2. Principis immediats nutritius
  3.   Els glúcids  
     Els lípids  
     Teoria llei de Biot
     Exercicis llei de Biot
  4. Reconeixement general de les rutes metabòliques
  5.   Els enzims  
     Taula diferents tipus metabòlics
     Esquema general metabolisme heterotrof
     Esquema general metabolisme heterotrof (mut)
     Glucòlisi  
     Descarboxilació àcid pirúvic  
     Cicle de Krebs  
     Cadena respiratòria i fosforilació oxidativa  
     Fermentació làctica  
     Regulació glucèmia  
     β-oxidació àcids grassos  
     Digestió TAG  
     Digestió proteïnes  
     Presentació La fibra muscular, del repòs a l’activitat: un model didàctic d’explicació, Dr. J.R. Barbany
     Fase lumínica de la fotosíntesi  
     Cicle de Calvin de la fotosíntesi  
 2. Bacteris i virus en acció
  1. Els virus
  2.   Els virus  
  3. Els bacteris
  4.   Els bacteris  
  5. Immunologia
  6.   Immunologia  
 3. La biodiversitat
  1. Sistemàtica
  2. Ecologia
  3.   Els ecosistemes  
     relacions tròfiques  
  4. Evolució
  5.   Evolució