1r Curs

 1. Del genotip al fenotip
  1. Introducció
  2.   Característiques éssers vius  
     Principals grup funcionals química orgànica  
     Exercicis formulació orgànica
  3. Les proteïnes
  4.   Les proteïnes  
  5. Els àcids nucleics
  6.   Acids nucleics  
     Replicació de l'ADN  
     Síntesi de proteïnes  
  7. Genètica i salut humana
  8.   Mecanismes de l'herència  
     Les mutacions  
 2. D'una cèl·lula a un organisme
  1. Estructura cel·lular
  2.   L'origen de les cèl·lules eucariotes  
     La membrana cel·lular  
     El citoplasma  
     El citoesquelet  
     El reticle endoplasmàtic  
     Els ribosomes  
     L'aparell de Golgi  
     Els lisosomes  
     Obtenció d'Energia  
     Els peroxisomes  
     Òrganuls de reserva  
     El nucli  
  3. Reproducció
  4.   Cicle diplont  
     Cicle haplont  
     Cicle haplodiplont  
     Reproducció